(S)svar på kritik av botniabanan

Lars Björkman, moderat i riksdagens trafikutskott, vill stoppa bygget av botniabanan, men det är helt fel menar Elvy Söderström socialdemokrat och ordförande i Bottniabanegruppen. Det är fler vägar och järnvägsbyggen som kostar mycket mer än beräknat som moderaterna inte opponerar sig mot, menar hon, och bottniabanan handlar om att binda samman Sverige.