Ica lovar sänkta priser

Ica utlovar fortsatta prissänkningar. Förra året sänkte Ica priserna med 1 miljard och försäljningen i butikerna ökade med 4 procent.

Icas bokslut för 2005 visar på en i stort sett oförändrad vinst jämfört med året innan och uppgick till knappt 1,7 miljarder, trots att försäljningen ökade med 4 procent.

Orsakerna är försäljningen av den danska verksamheten, investeringar i nya butiker och prissänkningarna som uppgår till 1 miljard kronor förra året.

Prisoffensiv
Men Ica lovar att fortsätta med sin prisoffensiv. Som jämförelse till Icas resultat kan nämnas att Coop redovisade en förlust med en halv miljard kronor förra året.

Ica har satsat på egna märkesprodukter och i en Icabutik i Stockholm var Magdalena Åsenblom nöjd med butikens varor och Icas bank.

Hakon Invest ökar vinsten
Ica ägs till 40 procent av Hakon Invest, som också kom med sitt bokslut på onsdagen. Hakon Invest, som ju gjorde börsdebut i fjol, visade en vinst före skatt på drygt 900 miljoner, en ökning från knappt 600 miljoner året innan. Hakon Invests aktie har gått upp omkring 2,5 procent i år.

Hakon Invest äger, förutom en stor del i Ica, även förlaget Forma Publishing, tidigare Ica förlag.

I samband med rapporten berättade ICA också att dotterbolaget ICA Meny, som är restaurang- och storköksgrossist, ska säljas.

Johanna Sundén
johann.sunden@sr.se