Grönområden kartlagda

Nu har kommunens ekolog gjort en första kartläggning av Visbys grönområden.
Orsaken till kartläggningen, säger Gotlands kommunekolog, Sten Svensson är att lyfta fram grönområdernas betydelse och att de ska vara ett bra underlag för beslut om förtätning i kommunen.