Privata hyresvärdar följer inte MKB:s hyressänkning

Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, sänker sina hyror något för i år. Det blev klart på ondagen efter segdragna förhandlingarna mellan MKB och Hyresgästföreningen. Men de privata fastighetsägarna, som annars brukar följa MKB:s hyror, gör inte så den här gången.

– Vi kommer att rekommendera våra medlemmar att inte följa den uppgörelsen eftersom vi anser att kostnaderna har ökat mer än vad intäkterna har under en följd av år. Det har påverkat lönsamheten i fastighetsförvaltningen. Därför kan vi konstatera att ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter har ökat. Vi kan också se att svarta andrahandskontrakt och otillåtna byten också har ökat, säger Nils-Göran Larsson, vd på Fastighetsägarna syd.

Den som bor i en MKB-lägenhet kommer i april i år att få en sänkt hyra med 10 procent. Slår man ut det över hela året så blir det en genomsnittlig sänkning med 0,83 procent.

Sänkningen motiveras med att räntorna just nu är och har varit låga. Men det är inte skäl nog, enligt Nils-Göran Larsson. 

– Räntorna utgör bara en fjärdedel av kostnaderna. De andra kostnaderna, som har med taxor och avgifter att göra som värme och underhåll, har ökat väsentligt mer än vad inflationen har gjort, säger han.