Kontroll av Tors Gård i Bro

Länsstyrelsen på Gotland har kontrollerat vårdhemmet vid Tors Gård i Bro och gör bedömningen att verksamheten fungerar bra.

De 14 ungdomar i åldern 15-20 år som bor på hemmet är också i stort sett nöjda.

Det enda länsstyrelsen påpekar är att ungdomarnas vård- och handlingsplaner kan förbättras.