Kostander för Holzers konstverk ifrågasätts

Karlstad kulturnämnds beslut att åter visa Jenny Holzers ljusprojektion på Rådhuset vid Stora Torget har mötts av kritik från flera borgerliga partier. I höstas visades ljusprojektionen i samband med 100-årsminnet av unionsupplösningen med Norge och kostade en miljon kronor. Nu satsar kommunen 200.000 kronor för att visa projektionen under två veckor i höst.

Socialdemokraten Maud Mithander i kulturnämnden bemöter kritiken i Radio Värmlands nyheter.