HD friade domare från Eksjö

Högsta domstolen har nu friat en domare vid Eksjö tingsrätt från misstankarna om grovt tjänstefel.

Det var en man från Sundbyberg som hade väckt enskilt åtal mot eksjödomaren. Han tyckte att domaren hade ljugit och begått tjänstefel våren 2003 i samband med att ett handelsbolag krävde sundbybergsmannen på ersättning för material och arbete på en fastighet.

Men först tyckte hovrätten att anklagelserna var ogrundade och nu går även Högsta domstolen alltså på den linjen.