Få känner till vad medborgarförslag innebär

Linköpings kommun har haft medborgarförslag på försök under två år och nyligen beslutade man att göra det till en fast del av demokratin i kommunen. Men trots att det funnits i flera år är det inte så många som känner till att det finns.

Vid en rundfrågning som Sveriges Radio Östergötland gjort visade det sig att ungefär hälften av Linköpingsborna inte vet vad ett medborgarförslag är.

Och av närmare 120 medborgarförslag som kommunen fått in, kom de flesta in under försökets första år.
Kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Lena Micko, säger att det finns skäl att fundera över hur man ska få upp intresset för medborgarförslagen igen.
- Jag tror i och för sig att mycket var nyhetens behag det första året. Det var stor lansering av det. Det kan vara en förklaring och hur man ska väcka det intresset vidare är ju viktigt att fundera över.