ÖP ökar mest, LT mest bakåt

Östersunds-Posten är den landsortstidning i landet som ökade sin upplaga mest förra året. Det visar statistik från Tidinings-statistik AB.

ÖP ökade med 1200 exemplar under 2005.

Samtidigt är Länstidningen den landsortstidning som minskar mest i landet. Under 2005 tappade LT 2900 läsare jämfört med 2004.