Skogsdöden som kom av sig

Skogsdöden som kom av sig

På 80-talet varnade alla för den kommande skogsdöden - forskare, politiker och inte minst miljörörelsen. Tonläget var högt. Och katastrofscenarierna avlöste varandra. Men skogen klarade de sura regnen och försurningen. Skogen återhämtade sig. Vi får följa 20 års debatt om skogsdöden i två program av Tomas Lindberg: Skogsdöden - den långsamma atombomben från 1984 och Träden är starkare än döden från 2000.

Programmet är en del av SR Minnens temasatsning i februari kring miljöfrågor.