Akademisydost uppvaktar Pagrotsky

Det behövs mer pengar till Akademisydost, samarbetet mellan universitetet i Växjö och högskolorna i Kalmar och Blekinge. Det hävdar ledningarna för de tre lärosätena och därför uppvaktar de på fredagen utbildningsminister Leif Pagrotsky.

Akademisydost kommer att begära 6 miljoner för i år och därefter 20 miljoner per år så länge projektet varar.

Akademisydost är ett samarbete på basnivå och som växer fram inifrån. Förutom finansieringen vill de tre ledninganrna också informera om projektet och de problem som nuvarande regler ställer i vägen för samarbetet.