Rätt till uppskov vid flyttskatt blir kvar

Rätten till uppskov med skatt på vinsten för den som säljer en bostad för att köpa en ny bostad kommer att vara kvar. Det försäkrade Pär Nuder upprepade gånger i en riksdagsdebatt på fredagen.

Finansminister Pär Nuder när han för fjärde gången i samma riksdagsdebatt i dag säger att uppskovsrätten blir kvar.

Nuders ansträngningar för att inte skapa oro på den svenska bostadsmarknaden beror på att EU-kommissionen beslutat stämma Sverige inför EG-domstolen.

Att kommissionen vill stämma beror på att en svensk som i Sverige säljer en bostad och köper en annan får uppskov med skatten. EU:s kritik går ut på att den svensk som däremot säljer sin bostad i Sverige och köper bostad i ett annat EU-land inte får uppskov med skatten.

EU-kommissionen anser att ett EU-lands medborgare i det här fallet ska ha samma regler i hela EU.

Att riva upp det svenska systemet med uppskovsrätt skulle orsaka kaos på den svenska bostadsmarknaden. Hur stort kaos det skulle bli har Sverige beskrivit i ett hemligstämplat brev till EU-kommissionen.

Att brevet är hemligstämplat beror enligt uppgift till Ekot på att regeringen inte vill skapa oro på fastighetsmarknaden.

Det är därför finansministern gång på gång upprepar att dom svenska reglerna inte ska ändras.

Det verkar alltså som om svenska villa- och bostadsrättsinnehavare inte har någon anledning att vara oroliga.

Något som om EU:s regler ska följas med största sannolikhet innebär att dom som säljer sin bostad i Sverige och köper annan bostad i ett EU-land kan se fram mot att regerinen ändrar svensk skattelag så att även ett sådant köp innebär uppskov med skatt på vinsten.

Hur det systemet ska utformas ska regeringen ge besked om senare i år och då hoppas förstås också regeringen på att EU-kommissionen ska nöja sig med det beskedet och inte verkställa sitt beslut om stämning inför EG-domstolen.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se