Besvikna på demokrati-förbättringar

Förhoppningarna om att få bättre demokrati när landstingen ersattes av regionerna höll inte riktigt. Det visar undersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjort.

I Skåne har innevånare blivit besvikna på bristen på förbättringar, eftersom förväntningarna på det var stora där.
I Västra Götaland var inte förväntningarna lika stora, och en majoritet - även om den inte är så stor - anser ändå att de är nöjda med demokratin här i regionen.