Krav på internationell examen

Högskoleverket kräver en ändring i examensordningen och vill inrätta en internationell masterexamen. Orsaken är dagens uppsjö av ogiltiga examina.
Idag utfärdar många svenska högskolor och universitet olika dokument som intygar att utbildningen motsvarar en internationell masterexamen, trots att en sådan inte finns i den svenska examensordningen, och ofta är ogiltig utomlands.