Smart pellets viktig för LKAB

Pellets från LKAB blir smarta, ja det är i alla fall ett av målen för forskningsprogrammen på det nya Hjalmar Lundbom research center vid Luleå tekniska universitet. LKAB har anslagit 100 miljoner kronor till satsningen.

Professor Willis Forsling säger att forskningen om pellets är viktig för LKAB.

- Det är den viktigaste produkten, som LKAB har och det gäller för oss att utveckla den, att den blir smart, så att kunderna får ett mervärde, när de köper LKAB.s pellets.

Hjalmar Lundbom research center drar nu igång sin forskning om bland annat gruvbrytning och pellets. Ett tiotal doktorander och lika många handledare ska bedriva forsking i universitets lokaler i Luleå.

- När vi har några ideer ska vi förankra dem hos LKAB. LKAB.s forskning har mer karaktär av utvecklingsarbete och de har inte några möjligheter att stå för de väldigt grundläggande kunskaper, som vi har och de har inte heller instrumentering för det. Denna forskning betyder oerhört mycket för universitetet och tanken med forskningscentret är också att etablera ett tvärvetenskapligt samarbete mellan institutionerna och avdelningarna, säger Willis Forsling.