Polisen i Örebro snabbast på utredningar om kvinnovåld

Polisen i Örebro län är snabbast i landet på utredningar om våld mot kvinnor. Förra året tog det 35 dagar från det att ett ärende gick från polis till åklagare eller lades ned. I hela landet tog det i snitt 50 dagar.

Biträdande länskriminalchef Bo Mårtensson säger till Svenska Dagbladet att han tror att örebropolisen skulle kunna använda tiden ännu mer effektivt. Han säger till tidningen att han efterlyser ett stödcentrum som kan gå in och stötta kvinnorna så att polisen helt kan ägna sig åt utredningen.
Samtidigt visar Rikspolisstyrelsens årsredovisning att polisutredningar om våld mot kvinnor utreds långsammare i dag i än tidigare i två av tre län i landet, trots att regeringsdirektiv från 1997 säger att utredningstiderna ska kortas.
Långsammast är polisen i Kalmar län där det 2005 tog 73 dagar.