Kommunsamarbete om Rönne å

Efter att många kanotister längs Rönne å misskött sig på olika sätt, har man nu startat ett projekt för att försöka komma till rätta med problemen. I ett samarbete mellan de fem kommunerna längs ån ska man försöka styra upp kanotturismen bland annat genom att bygga fler rastplatser.

– Problemet har varit att många har paddlat utan att veta hur man beter sig i naturen. Man har kanske brutit ner träd eller stängsel så att djur har kommit ut och markägarna har blivit irriterade, säger projektsamordnaren Gunnel Herrström på Eslövs kommun.

Antalet kanotiser ökar hela tiden, uppskattningsvis kommer mellan 10 och 15 tusen per år. Samtidigt har många markägare tröttnat på nedskräpning och misskötsel och stängt de rastplatser man haft. Nu är det bara hälften så många som för 20 år sen.

Det har blivit något av en ond cirkel eftersom de allt fler kanotisterna nu letar sig egna, improviserade rastplatser och nedskräpningen blir än mera svårkontrollerad. I projektet ingår också att försöka få markägarna att hålla strandängarna öppna genom bete, och man har försökt att involvera så många som möjligt av de omkring 250 olika markägarna längs ån.

Projektet kostar en miljon kronor och finansieras av både ideella föreningar och offentliga organisationer, till exempel står Naturvårdsverket för hälften av pengarna.

I framtiden kan de bli så att kanotister får betala en mindre summa pengar för att utnyttja rastplatser med ved, soptömning, vindskydd och grillplats. Och projektet hoppas kunna bli vägledande i hur man kan organisera kanotturism.

Hans Dahlgren