Omöjligt stoppa djurpornografi

Djurrättsorganisation i länet anmälde videoföretag men åklagaren tar inte upp fallet.
Åklagarmyndigheten i Stockholm vill inte ta upp anmälningen mot videoföretaget i Stockholm. Anledningen är att filmerna gjordes för mer än fem år sedan. Därför är brottet som videoföretaget anklagas för, olaga våldsskildring, avskrivet. Nu vill Djurens Rätt att lagstiftningen ska ändras så att det går att förbjuda spridning av djurpornografi, men då krävs det att yttrandefrihetsgrundlagen begränsas. Fredrik Reinfeldt som är ordförande i justitieutskottet säger att han inte tycker att det är motiverat att göra en sån begränsning för att förhindra spridningen. Anledningen är att det innebär en inskränkning i yttrandefrihetslagen, som kan få negativa effekter på yttrandefriheten.