Stort intresse för KLS-området

Intresset för att etablera sig på det tidigare KLS-området i Alvesta är stort. Hittills har runt 15 personer hört av sig med idéer om till exempel handel, industri och terminalverksamhet.

På kort sikt ska det gamla slakteriområdet först saneras och fräschas upp, därefter har kommunen stora planer på att bland annat bygga en kombiterminal.

De idéer som kommit fram ligger i linje med kommunens egna planer på att utveckla det 48 000 kvadratmeter stora området intill järnvägen mot handel, industri och godshantering, i form av en kombiterminal för tåg och lastbilar.

Kronobergs läns slakteri, KLS, lades ner i slutet av 80-talet efter en 70 år lång historia och med som mest över 600 anställda. Sedan dess har stora delar av området förfallit och blivit en ful fläck vid den södra infarten till Alvesta.

Nu har det första steget att sanera och fräscha upp området tagits, en del byggnader ska rivas men det finns också kulturvärden i det gamla slakteriområdet som man, enligt Karin Wernersson, bör bevara.

Stig Svensson, i dag pensionär, arbetade på slakteriet i 37 år, och han välkomnar kommunens planer.

- Det är jättebra och det kan förhoppningsvis skapa nya jobb, säger han.

Det råder politisk enighet i Alvesta om köpet av det strategiskt belägna området, som kräver en investering på omkring 12 miljoner kronor.

Och kommunalrådet Karin Wernersson, som är säker på att det på sikt kommer att bli lönsamt, ser inga risker utan bara utvecklingsmöjligheter med projektet.