Alla stormentreprenörer ska skattegranskas

Skatteverket genomför just nu sin största enskilda skattegranskning hittills. Det är omkring 1 700 svenska och 300 utländska entreprenörer som anlitats för röjningsarbeten i Södra Sverige efter stormen Gudrun som granskas.

Skatteverket tror att runt 5 miljarder kronor har betalats ut och genom ett unikt samarbete med kolleger i en rad andra europeiska länder räknar skatteverket med att samtliga ska betala in skatter och avgifter på sina ersättningar.