Många unga flickor far illa

Unga flickor är allt mer utsatta. De dricker mer alkohol och omhändertas oftare av socialtjänsten än tidigare, visar en lägesrapport från Socialstyrelsen.

– Vi har sett på område efter område att tonårsflickorna utmärker sig i negativ bemärkelse. Vi har inte sett det så tydligt förut, säger Berit Josefsson, utredare på Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens kartläggning av individ- och familjeomsorgen finns tydliga tecken på att unga flickor mår allt sämre. Det är den sammantagna bilden som är oroväckande, enligt Socialstyrelsen.

Dricker mer
Alkoholkonsumtionen bland unga flickor är högre än någonsin. På femton år har antalet flickor som behandlats för alkoholförgiftning tredubblats.

Statens institutionsstyrelse, SIS, har också pekat på att flickor med missbruksproblem får vänta längre innan de får hjälp än pojkar och att de mår betydligt sämre än pojkarna när de kommer till SIS ungdomshem.

Fler omhändertagna
Rapporten visar också att akuta omhändertaganden av barn ökade med 11 procent under 2004. Särskilt stor är ökningen bland tonårsflickor 13-17 år.

Omhändertagandena har ökat trots att kommunernas socialtjänst satsat allt mer på att ge vård och stöd i hemmiljö i stället för att placera barn på institution.

Samordna insatser
Berit Johansson tror att det kan finnas en övertro på de öppna insatserna.

– Det måste finnas föräldrar som har förmågan och orken att stå pall på hemmaplan, det måste finnas en skola som kan skapa individuella lösningar för ungdomar, det måste finnas en fungerande fritid. Det handlar mycket om att samordna insatser, konstaterar Berit Josefsson.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@sr.se