Ingen salmonella funnen

Det har ännu inte konstaterats någon salmonella på de två gårdar i Växjö kommun som köpt foder från Lantmännens fabrik i Åhus.

Det visar de gödselprover som tagits från gårdarna och som nu analyserats.

Fortfarande återstår att få svar på de foderprover som tagits på de båda gårdarna.

Provtagningen har gjorts efter att Lantmännens fabrik i Åhus levererat foder som varit smittat av salmonella.

För den gård i Växjö kommun där salmonella har konstaterats går nu utvecklingen åt rätt håll enligt länsveterinär Björn Dahlén, men det tar enligt honom minst 6 veckor innan gården kan bli friskförklarad.