Rullskidbana i Lycksele

En rullskidbana i Lycksele ökar kvaliteten på skidgymnasiet, anser kommunstyrelsen och gymnasiet som nu skall utreda frågan.

Det finns planer på en rullskidbana i Lycksele.

Initiativet kommer från skidgymnasiet och kommunstyrelsen har avsatt 250 000 kronor till en förstudie, för att undersöka var en rullskidbana skulle kunna placeras och vad den skulle kosta att bygga.

En rullskidbana skulle öka skidgymnasiets kvalité och den är också viktig för att minska olycksrisker i samband med träning som idag sker på allmän väg. Dessutom skulle den också gynna skidsporten i allmänhet i Lycksele, säger Christer Lindblom, rektor för skidgymnasiet på Tannbersskolan i Lycksele.