Område med en mil i radie spärras av

Polisen hjälper nu till med avspärrningar på det stora skyddsområde som Jordbruksverket och Länsstyrelsen har upprättat utanför kärnkraftverket i Oskarshamn, där fåglarna som smittats med fågelvirus hittades.

Det handlar om en område med en mil i radie, där bland annat fler döda fåglar ska samlas in och i vissa fall undersökas.

Vägen till kärnkraftsverket berörs, men enligt Sven-Erik Karlsson, som håller i informationen från polisen, kommer personer som arbetar på verket att få passera igenom.

Dels spärras en mindre plats av, omkring stället där de smittade viggarna hittats - och i resten av området handlar det om vägavspärrningar. Just nu arbetar omkring 5 poliser i Simpevarp.