Få barn i länet besöker akuten

Det är förhållandevis få barn i Gävleborgs län som åker akut till barnläkare. Gävleborg tillhör de tre landsting i landet som har minst jourfall. Det visar statistik från Svenska Barnläkarföreningen.
De stora variationerna mellan olika delar i landet tros bero på skillnader i primärvårdens uppbyggnad. Om en familj har bra kontakt med en läkare den litar på och kan komma till nästa dag är det mer troligt att föräldrarna avstår från att söka sjukhus med ett lindrigt sjukt barn. Enligt Barnläkarföreningen är många jourfall ett problem eftersom det skapar köer på akuten och onödigt lidande för barnen.