Flyktingar, som är sjuka, tvingas vänta länge på att någon kommun ska ta emot dem.

Det kan ta lång tid innan vissa flyktingarfår någonstans att bo.Fast att flyktingarna har fått tillståndatt stanna i Sverige.

Det är myndigheten Migrationsverket,
som bestämmer vilka flyktingar,
som får stanna i Sverige.
En person, som får tillstånd att stanna i Sverige,
ska helst inte behöva vänta mer än två månader
på att få veta i vilken kommun hon ska bo.
Men flera flyktingar får ändå vänta mycket längre.
En del kan bli tvungna att bo,i över ett år,
i Migrationsverkets bostäder.
Och andra människor måste vänta längre än så.

Det är framförallt sjuka flyktingar,
som får vänta länge på att få ett eget hem.
En del kommuner vägrar att
ta emot människor som är sjuka.
De kommunerna säger ofta att de har för lite pengar
för att kunna ta hand om människor,
som behöver mycket vård.

Det finns flyktingar som har väntat i flera år på
att få veta i vilken kommun de ska bo.