Länets vägar blöder i värmen

I Söderhamn är det så halt på vägarna att Vägverket tvingas sanda. Det varma vädret smälter nämligen asfalten.
De senaste dagarna har det varit omkring 30 grader i Söderhamnsområdet, vilket innebär att det blir 50-60 grader på vägbanan. Det förstör nylagda asfaltsträckor, eftersom limmet i asfaltmassan smälter och tränger upp till ytan, som om vägbanan blödde. Limmet bildar en så hal yta på asfalten att Vägverket alltså tvingas ut och sanda mitt i sommaren. Men även gamla vägar är farliga i hettan. Också där kan limmet i asfalten släppa, med följd att stenar av porfyr ligger lösa på vägbanan och lätt ger stenskott.