Två Skyttlar i hyrestvist

Tommy Västerteg som driver Två Skyttlar vill nu ha kraftigt sänkt hyra för konferensanläggningen. Två Skyttlar som ägs av Markskommun har varit omdiskuterat det sista året då en försäljning till Västerteg stoppades av kommunens politiker.

Nu är bolaget och Västerteg oense om hyran och Västerteg vill omförhandla hela avtalet. I September förra året sa fullmäktige i Mark under stor turbulens och med stor majoritet nej till att sälja anläggningen till familjen Västerteg.

Detta efter att ett bud som ligger dryga miljonen över Västertegs bud kommit in till kommunen. Efter det fick kommunens fastighetsbolag som har ansvaret för vad som ska hända med konferensanläggningen hand om frågan igen.

Tommy Västerteg som nu driver anlägningen har planer på investeringar på nära nio miljoner kronor i anläggningen, men har inte fått något klartecken från styrelsen i det kommunala bolaget. Inte heller har Västerteg enligt honom själv fått något som helst intresse till förhandlingar från bolagets styrelse till de krav han nu ställt. Därför har han nu gått till hyresnämnden för att få hjälp till fortsatta förahandlingar.

Västerteg kräver kraftigt sänkt hyra, han vill sänka den med upp till en tredjedel, från dryga två miljoer om året till en och en halv. Han vill dessutom ha flera andra förändringar som att det kommunal bolagets står för fastighetsförsäkring och andra åtaganden.