Kanske militär flygskola på TFHS

Den civila trafikflyghögskolan TFHS i Ljungbyhed kan få delar av den militära flygutbildningen.
Igår beslutade regeringen att huvudmannen för TFHS och Försvarsmakten, ska utreda vad som kan samordnas mellan den civila och militära flygutbildningen. Till exempel teoretiska block, eller uttagningsprov. I våras beslutade riskdan att den militära flygutbildningen ska ske vid nån av dom fyra flottiljerna som finns kvar i landet, så det handlar inte om en samlokalisering, utan bara om en samordning. Enligt Sydsvenskan kan det börja 2003.