Allvarlig kritik mot högskolan

Högskolan i Kristianstad får kritik av Högskoleverket för att den utfärdar masters-examen.
Examensformen finns inte i Sverige och därmed kan examensbevisen vara ogiltiga utomlands. Högskoleverket ser agerandet som oacceptabelt, och skriver att det är allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt för studenterna. En tysk student som läste i Kristianstad fick i hemlandet beskedet att den svenska masterexamen inte skulle värderas eftersom den formellt inte existerar. Men Högskoleverket poängterar också att examensordningen behöver ändras så att den internationellt etablerade examensformen Master's degree införs även här.