Hyresklart för ytterligare tre bostadsbolag

Det blir oförändrade hyror i Stiftelsen Karlstadshus lägenheter, däremot höjs hyrorna i Årjängs Bostads Aktiebolag och Kristinehamns Bostads Aktiebolag.

Hyrorna i Årjäng höjs med 1,3 procent från den 1 mars. För en normaltrea blir höjningen cirka 50 kronor i månaden. Hyrorna i Kristinehamn höjs med 1,6 procent från den 1 april vilket innebär cirka 63 kronor i månaden. Det står nu klart sedan förhandlingarna avslutas mellan hyresgästföreningen och de tre kommunala bostadsföretagen.