Fler studenter till Örebro Universitet, men färre administratörer

Tack vare höjda statliga anslag till grundutbildningen på Örebro Universitet så har en ekonomi med underskott vänts till en stark ekonomi. Samtidigt kommer den administrativa personalen att minskas. Det säger universitetets ekonomichef Olle Häggbom.

Det rör sig om 60 extra miljoner per år och därmed slipper man skära ned på antalet studenter, säger Olle Häggbom.