Nordens Ark avvaktar vaccination

Nordens Ark höjer nu beredskapen mot fågelinfluensan. Men de har ännu inte bestämt om de ska vaccinera eller inte, utan avvaktar ytterligare information från jordbruksverket innan de fattar beslut.

Men det är en del problem med att vaccinera vissa av fåglarna på Nordens Ark. Det säger chefen Lena M Lindén exempelvis kan man inte vaccinera den stark hotade vitryggiga hackspetten den är för liten att ta blodprov på.