Självmord anmäls till Socialstyrelsen

En man i 50-årsåldern tog sitt liv, efter att han haft kontakt med vuxenpsykiatrin i Karlskoga. Därför har ärendet Lex Maria-anmälts till Socialstyrelsen för bedömning.

Mannen träffade en hyrläkare på kliniken på Karlskoga lasarett före jul, men läkaren bedömde inte att mannen var självmordsbenägen. Däremot satte han upp mannen för återbesök. Tio dagar senare tog mannen sitt liv. Redan innan Socialstyrelsen gjort sin bedömning har kliniken krävt en förändring av det sätt som hyrläkare rapporterar till sjukhuset på. Klinikchefen Carina Quick ser helst att hyrläkarna rapporterar muntligt om planerna för patienterna.