Spiköns fåglar får byta matplats

I Trollhättan har hotet om fågelinfluensan har påverkat livet för de folkkära andfåglarna på Spikön i Göta Älv. Normalt vintermatas fåglarna i en damm på Spikön, till exempel de vackra kejsaränderna, men nu flyttas matningen till Göta Älv.

Håkan Falk, miljöchef i Trollhättan säger att kommunen beslutat att flytta matningen efter samtal med länsveterinären.

Det här kan ses som ett tecken på hur försiktiga alla inblandade är nu. Trollhättans stad har skrivit till länsstyrelsen för att få reda på vilket stöd som kommunen kan ge när fågelinfluensan kommer, för Håkan Falk har slutat säga ”om” fågelinfluensan kommer, nu är det frågan om ”när” säger han .