Psykundersökningen ska överprövas

Rättegången om mordet på Umedalen gör paus. Försvarsadvokaten har begärt att den rättspsykiatriska undersökningen ska gå till Socialstyrelsens rättsliga råd för ett utlåtande.

Den 29-årige umebo som erkänt att han dödade en man på Umedalen i januari i år lider INTE av en allvarlig psykisk störning, enligt den rättspsykiatriska undersökningen. Det blir då möjligt att döma honom till fängelse för mord.

Försvarsadvokaten Petter Hetta begär att Socialstyrelsens rättsliga råd ska göra en överprövning.

- Åklagaren var av samma uppfattning.

- Det har varit en svår bedömning för utredningsteamet, säger han, att ta ställning till huruvida den misstänkte i det här fallet led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället, säger Petter Hetta, 29-åringens försvarsadvokat.

Det blir nu ett uppehåll i rättegången för att inhämta socialstyrelsens utlåtande innan slutpläderingar.

Vittnesförhör

Igår förhördes 29-åringen själv. Det skedde bakom stängda dörrar. Det förhöret blir offentligt först idag.

Sedan förhördes den dödade mannens boendehandledare om offrets sista dagar i livet. Hon berättade att han var stolt och glad över att ha varit nykter i tre veckor, och bedömde honom som en ensam men öppen person.

Rättsläkaren var näst på tur och hon berättade att offret hade 3,1 promille alkohol i blodet och redogjorde sen ingående för alla skador offret fått, många kraftiga slag mot huvudet. Åklagare Annika Öster hade många frågor om det alltmedan 29-åringen satt alldeles stilla med sänkt blick.

Därefter förhördes 29-åringens kamrat som tecknade en bild av 29-åringen som arbetslös, isolerad, deprimerad, dessutom spelberoende med självmordstankar.

När sedan den rättspsykiatriska undersökningen av 29-åringen skulle avhandlas, skedde det snabbt bakom stängda dörrar med resultatet att Socialstyrelsen ska göra en överprövning av den undersökning som är gjord.

Försvaret yrkar på dråp

Först efter rättsliga rådet gett sitt utlåtande blir det slutpläderingar. Men försvaret är redan inställt på att visa att gärningen ska betraktas som dråp och inte mord.

- Det är den uppfattning som försvaret har, med hänsyn till samtliga kända omständigheter som har kommit fram skulle det klassificeras som dråp, säger Petter Hetta, 29-åringens försvarsadvokat.

Varför, är något som Hetta spar till slutpläderingen, men han säger att det finns ett antal omständigheter som inte bara i det här fallet utan även i andra betraktas som förmildrande i riktning mot dråp snarare än mord.

Om 29-åringen skulle dömas till fängelse får brottsrubriceringen en avgörande betydelse för straffets längd. Straffskalan för dråp är 6 till 10 års fängelse, för mord är straffet 10 års till livstids fängelse.

Reporter Agneta Johansson