NCC får bygga nya bron vid Strömpilen

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag av Botniabanan att bygga en 220 meter lång gång- och cykelbro mellan Gimonäs bostadsområde och Strömpilens handelsområde i östra Umeå.

Bron, som blir en träbro, sträcker sig över både Holmsundsvägen och järnvägen.

Brobygget beräknas kosta 14 miljoner kr och ska vara färdigt i september i år.