Gruvföretaget LKAB:s chef kan få 80 miljoner kronor i pensionspengar

Det stora gruvföretaget LKAB ägs av staten.Nu har det blivit känt att chefen för LKABkommer att få väldigt mycket pengarnär han slutar jobba och blir pensionär.Företaget måste fortsätta att betala många miljoner kronor i pension till chefen.Det har chefen och styrelsen för LKAB kommit överens om i ett avtal.

Chefen för LKAB heter Martin Ivert.
Han är 58 år gammal.
Om två år fyller han sextio år.
Då har han rätt att sluta sitt jobb
och få pengar i pension från LKAB.

För 5 år sedan, år 2001, skrevs ett viktigt papper.
Det var de som sitter i LKAB:s styrelse
som skrev papperet tillsammans med Martin Ivert.

Papperet var ett avtal som handlade om
Martin Iverts pensionspengar.
I det här avtalet skrev de
att när Martin Ivert slutar sitt jobb
ska han ha rätt att få hälften av sin höga lön livet ut.
Det betyder att LKAB och staten kan tvingas
att betala upp till 80 miljoner kronor till Martin Ivert.

Det här har gjort många upprörda.
Flera politiker i riksdagen kräver nu
att avtalet ska skrivas om.

Marita Ulvskog är en av socialdemokraternas
viktigaste politiker.
Hon tycker också att LKAB skrev ett dåligt avtal.
LKAB:s chef får alldeles för mycket
av statens pengar, menar Marita Ulvskog

Några år efter att LKAB:s avtal skrevs
bestämde politikerna i regeringen
om nya regler för statliga chefers pensioner.
De bestämde att chefer som är anställda av staten
ska kunna få högst 30 % av sin lön i pension.

LKAB borde då ha gjort om det här avtalet,
så att Martin Ivert får mindre
av statens pengar, tycker Marita Ulvskog.