Mitträcke på riksväg 31

Det ska bli mitträcke på den olycksdrabbade sträckan på riksväg 31 mellan Öggestorp och Nässsjö.
Vägverket räknar med att mitträcket ska vara på plats redan nästa år. Det kommer att kosta ungefär 20 miljoner för en sträcka på två mil. Men i den summan ingår också andra åtgärder som ska höja trafiksäkerheten. Riksväg 31 har varit olycksdrabbade sedan nyinvigningen 1995. Fyra personer har dödats på vägen och tio har blivit svårt skadade.