Sanering fortsätter i Strömsberg

Under natten har Strömsbergsbäcken i Jönköping tömts och genomsköljts av vatten för att få bort det kraftigt frätande lutet.
Saneringsarbetet fortsätter under dagen. Då gäller det att sanera Strömsbergsdammen där den frätande vätskan har lagt sig på botten. Det finns en oro för att grundvattnet har tagit skada av utsläppet. Därför kommer det att bli en provtagning av vattnet i alla omkringliggande brunnar.