Överklagar sitt eget tillstånd

Även det företag som ska hantera miljöfarligt avfall i Värnamo, vänder sig nu till Miljödomstolen i Växjö.

Tidigare idag har vi ju berättat att över 900 värnamobor har skrivit under protestlistor och vill få länsstyrelsens tillstånd till den här verksamheten upphävt - därför har protestlistor och ett överklagande lämnats till Miljödomstolen.

Företaget Wennbergs åkeri vänder sig alltså också dit. Man har ju redan fått tillstånd - men nu vill man ha ett antal villkor i tillståndet upphävda och en del formuleringar i tillståndet ändrade.