Gävleanstalten och permissioner

Kriminalvårdsanstalten i Gävle har flest antal så kallade särskilda permissioner i hela landet. Enligt statistik från kriminalvårdstyrelsen hade anstalten 97 särskilda permissioner under maj månad. Det är betydligt fler permissioner än dom andra anstalterna.
Enligt kriminalvårdsinspektör Henrik Rosander beror det stora antalet permissioner på att anstalten i Gävle är en föregångare inom missbruksvård, och ger dom intagna permission för att delta i AA-möten och AN-möten - då internerna försöker att bli av med sitt alkohol- eller narkotikamissbruk. På kriminalvårdsanstalten i Gävle finns en motivationsavdelning, där det satsas extra mycket på att förbereda de intagna inför ett drogfritt, och brottsfritt, liv.