Små partiklar från trafiken kan skada hjärnan

Nanoteknik är ett hett forskningsområde som lovar mycket, men många har också varnat för risker med tekniken. Och nu visar det sig att små små nanopartiklar, från avgaser och däckslitage i trafiken, kan ge skador på hjärnan.

Det är vid en pågående konferens i Uppsala som som forskare nu för första gången rapporterar att mikroskopiskt små partiklar, nanopartiklar, bland annat från avgaser och slitage från bromsbelägg och däck i trafiken, kan öppna den viktiga skyddande blod-hjärnbarriären in till hjärnan.

Nanopartiklar stör viktigt skydd för hjärnan
Blod-hjärnbarriären är hjärnans skyddsverk mot skadliga ämnen som kan tänkas cirkulera i blodet. Främmande ämnen ska inte få ta sig igenom till hjärncellerna och ställa till skada. Men nanopartiklar har nu visat sig kunna öppna den här viktiga barriären.

Hari Shanker Sharma, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet, har gjort försök på råttor och möss, där nanopartiklar av olika metaller injicerades i blodet och i hjärnan och en blå färg visade vad framför allt nanopartiklar av koppar och silver gjorde med blod-hjärnbarriären.

Hjärnans celler kan bli svårt skadade
– Vi kunde se att det fanns ett läckage genom barriären, säger Hari Shanker Sharma.

Den blå färgen som användes för att se om barriären höll tätt spred sig i olika delar av hjärnan. Skyddet läckte alltså.

Om nanopartiklarna själva följer med in bakom blod-hjärnbarriären det vet man inte än. Men de öppnar i alla fall dörren och släpper in den blå testfärgen, en stor proteinmolekyl. Och kan de det, kan de också släppa in andra, skadliga, molekyler, säger Hari Shanker Sharma.

– Många andra ämnen kan komma in i hjärnan och skapa allvarliga skador på hjärncellerna.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se