Extrapengar till landsbygden

Regionförbundet har fått två miljoner kronor extra av regeringen för landsbygdsutveckling. Pengarna är öronmärkta och ska användas till medfinansiering av Leaderprojekt fram till och med år 2005. Pengarna kan sökas av projektägare i åtta av länet tolv kommuner: Emmaboda, Högsby, Nybro, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby och Hulsfred.
Regionförbundet förfogar varje år över 28,5 miljoner kronor för regional utveckling.