Skolministern besöker Sturegymnasiet

Skolminister Ibrahim Baylan besöker Sturegymnasiet i Halmstad under fredagen.

Eleverna på medieprogrammet hoppas då att få framföra sina synpunkter på hans förslag att införa 15 veckors praktik på alla medieprogram.

Om förslaget genomförs så finns det en risk att programmet måste lägga ner eftersom det är väldigt svårt för medieeleverna att få praktik.

Eleverna menar att utbildningen inte ska klassas som yrkesförberedande eftersom de flesta måste läsa vidare för att få jobb.

Skolminister Ibrahim Baylan har tidigare tackat nej till en specifik inbjudan från medieprogrammet, men nu är det en vanlig rundresa i landet som för honom till Sturegymnasiet.