Kritik mot Skanova för fulltecknade bredband

Den gemensamma bredbandssatsningen som tio av länets kommuner deltog i har blivit en succé. Men en succé med problem.

För allt fler länkstationer på landsbygden är nu fulltecknade och Skanova som äger nätet bygger inte ut i en sådan takt att alla som vill ansluta sig kan få göra det, konstaterar centerpolitikern Christer Eriksson i Sala.

- Det svar man får av Skanova när man frågar om de inte skall följa avtalet man slutit med Västmanlands kommunförbund som är huvudman för bredbandssatsningen är att man får vänta tills någon annan säger upp sin anslutning, säger han.

Och detta trots att det i avtalet står att Skanova har tre månader på sig att bygga ut de stationer som blivit fullbokade.

- Man känner sig liten och maktlös, säger Christer Eriksson till P4 Västmanland.