Kommunalråd frias för tjänstefel

Kommunalrådet Frank Lassen i Grums frias av tingsrätten efter åtalet för tjänstefel i hans egenskap av överförmyndare i kommunen. Däremot döms det åtalade paret för förskingring respektive medhjälp till brottet, och får bägge villkorlig dom.

De två hade tagit ut drygt 150.000 kronor från kvinnans dotters konto, flickan hade ärvt ett större belopp. För Frank Lassens del talar tingsrätten om felbedömning - men att den inte är så allvarlig att det rör sig om tjänstefel. Lassen har för en tid sedan avsagt sig uppdraget som överförmyndare.