Piteå säger nej till samiskan

Piteå är en av de 20 kommuner som föreslås bli förvaltningskommun för det samiska språket, men Piteå kommun säger nej till att erbjuda den här extra servicen.

Att bli en förvaltningskommun för språket innebär bland annat att medborgarna får rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter samt rätt att få samisk språkundervisning i skolan.

Men kommunen säger nej till att ingå i det samiska förvaltningsområdet.

- Jag har varit kommunalråd i tolv år och aldrig hamnat i en sån situation där man behövt kommunicera på samiska, säger det socialdemokratiska kommunalrådet i Piteå, Peter Roslund.

Pavo Vallius som gjort språkutredningen skriver att kommunerna genomgående hänvisar till att det inte finns nån efterfrågan eller behov av samiskspråkig service.

Men Vallius menar att kommunerna inte kan tala om behoven eftersom ingen kommun har frågat samerna själva.

Vallius hänvisar till Europarådets konvention om skydd av dom nationella minoriteterna och menar att kommunerna - istället för att tala om dålig efterfrågan - skulle behöva titta på vad man själva kan göra för att stärka det sydsamiska språket.

Men Peter Roslund tycker att pengarna behövs till annat än att ge service på samiska: