Föreningskritik mot f.d. landstingsråd

Förra Landstingsrådet Lotta Lagnander är inblandad i ett komplicerat bråk i de överskuldsattas förening Fattiga riddare. Meningarna går vitt isär om hur föreningen ska organiseras på riksplanet, och enligt en fraktion inom föreningen så genomförde Lagnander en kupp när hon valdes till ordförande för föreningens göteborgsavdelning i helgen.

Lena Nordqvist är ordförande för Riksförbundet Fattiga riddare och säger till Radio Gävleborg att kallelsen till göteborgsavdelningens möte var felaktig, medan Lotta Lagnander anser att mötet gick rätt till.

Göteborgsavdelningen i Fattiga riddare är den ursprungliga avdelningen, och ser sig själva som navet i Fattiga riddare i hela landet. Men samtidigt har ett Riksförbund för föreningen bildats - och det är här meningssiljaktligheterna verkar ha börjat. Fattiga riddare är en förening som stöttar människor med stora eknomiska problem. Lotta Lagnander, som avgick som landstingråd 2004 sedan hon själv dragit på sig stora personliga skulder, är med i föreningen, men anser att bildandet av ett riksförbund gick felaktigt till. Den interna konflikten bara växer och har nu lett till polisanmälningar från båda sidor om bland annat ekonomiskt fiffel och datorintrång.

Till exempel anser det nybildade riksförbundet att Lotta Lagnander försökt lägga beslag på medlemmarnas pengar via ett utskick av inbetalningskort. Detta tillbakavisar Lotta Lagnander.