Polio uppges vara utrotat i Niger

Polio har utrotats i afrikanska Niger enligt en allians av internationella biståndsorganisationer.

De flesta poliofall i Niger under de senaste åren hade direkta kopplingar till grannlandet Nigeria, där poliovaccination under en period förbjöds i vissa områden.

Förbudet infördes sedan radikala muslimska ledare hävdat att vaccinet var en del av en hemlig amerikansk kampanj och gjorde flickor infertila.

Polio finns det nu i fyra länder: Nigeria, Indien, Pakistan och Afghanistan.